Allmänt

Yoga, meditation och ekologiskt leverne

I och med den ökade fokusen på både fysisk och psykisk hälsa är det inte särskilt förvånande att yoga, i dess olika former, verkligen har blivit allt mer populärt de senaste åren. Yoga är en perfekt träningsform för både den fysiska och den mentala hälsan. Mycket inom yoga handlar om rätt andning och olika sätt […]