Lär dig hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning är kanske inte det man i första hand förknippar med yoga. Vem som helst kan dock drabbas av hjärtstillestånd, och det kan ske nästan när som helst. I Sverige har myndigheterna börjat arbeta för att fler ska lära sig hjärt- och lungräddning, men än så länge går det trögt. Inom det civila […]