Om

Yoga är en träningsform där hela individen sätts i fokus och där den skicklige utövaren är den som har lärt sig ur man i en övningen kan förena och balansera själen tillsammans med kroppens fysiska styrkor. Här är inte fokus att springa snabbast eller på kortast tid bygga muskler, utan istället att fungera bättre i vardagen genom att hitta den inre balansen som vi alla på något sätt söker efter.